Inkomet Group

post-header

Zajezdnia Helenówek przekształca się w Zakład Techniki MPK Łódź

Stan aktualny prac:

Na obecnym etapie zrealizowano już fundamenty, połączenia elektryczne oraz zamontowano większość elementów konstrukcyjnych. Wkrótce prace będą kontynuowane, obejmując między innymi dalsze działania konstrukcyjne, realizację dachu i obudowy hali, a także prace związane z systemami wodno-ściekowymi. Zakończenie prac zaplanowano na rok 2025.

Istniejący obiekt zostanie odnowiony i powiększony o dwie nowe części. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym, z zatrudnieniem 200 osób na produkcji i 25 w administracji.

Zakład Techniki, poza modernizacją floty, angażuje się również w opracowywanie własnych inicjatyw. W ostatnim okresie zakład stworzył m.in. wagon pomiarowy do kontroli stanu sieci trakcyjnej, wagon techniczny wyposażony w pług śnieżny oraz wagon do szlifowania torów.

Źródło: link

admin

About Author